การดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์

การดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์

การดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์

โรคเกาต์ เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่ง เกิดจากการมีกรดยูริคในเลือดสูงซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรม
และกาวแวดล้อม ส่งผลให้เกิดการสะสมภายในข้อต่างๆ ของร่างกาย ก่อให้เกิดอาการปวด บวม
แดง ร้อน

สาเหตุที่กรดยูริคสูงขึ้นนั้น อาจเป็นผลมาจากไต ไม่สามารถขับกรดยูริคได้ตามปกติ โดยอาจเป็น
ปัจจัยทางพันธุกรรม ตเสื่อมหรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด การรับประทานอาหารที่มีสารผิวรีสูง
โดยพิวรีนถูกเผาผลาญให้กลายเป็นกรดยูริคในเลือด มีโรคหรือภาวะที่ผิดปกติของร่างกาย ทำให้เกิด
การสลายตัวของเชลล์และอวัยวะที่ผิดปกติ

ผู้ชาย ควรมีกรดยูริคในเลือดน้อยกว่า 7 มิลลิกรัม/เดชิลิตร ผู้หญิงควรมีกรดยูริคในเลือด
น้อยกว่า 6 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

การควบคุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์

การควบคุมอาหาร โดยงดอาหารที่เป็นสาเหตุ และการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง จะมีส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้ลดอาการ และทำให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข อาหารที่ควรงด ได้แก่

 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เด็ดขาด เช่น เหล้า เบียร์ เพราะเอลกอฮอล์ทำให้ยูริคสูงขึ้น
 • งดอาหารที่มีพิวรีนสูง
 • ไม่รับประทานอาหารมันมาก เช่น อาหารที่ทอดอมน้ำมันมาก เนื้อสัตว์ติดมัน เพราะไขมันทำให้ ร่างกายขับยูริคได้น้อยลง
 • นมถั่วเหลืองชนิดเข้มข้นวันละ 1 ลิตร หรือมากกว่านับว่าปริมาณมากเกิน ทำให้ได้รับผิวรีนมาก
 • ประกอบกับโปรตีนก็ลูง ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นการสร้างกรดยูริกภายในร่าวกายได้ ควรลดปริมาณ การดื่มนมถั่วเหลืองลงให้เหลือวันละ 2 แก้ว
 • ควรละเว้นไม่รับประทานส่วนยอดผัก ต้นอ่อนของผัก เช่น ยอดคะน้า ยอดผักหวาน ยอดผักบุ้งจีนหน่อไม้ หน่อไม้ฝรั่ง ดอกกะหล่ำ สะตอ กระดิน ชะอม ผักโขม
 • งด อาหารหมักที่ใช้ยีสต์เป็นตัวเร่งหรือส่วนประกอบ เช่น เต้าเจี้ยว
 • เมล็ดพืชทุกชนิดที่งอกได้จมียูริกค่อนข้างมาก แม้จะทำให้สุกแล้ว ควรวดโดยเฉพาะขณะมีอาการ

การป้องกันและดูแลตัวเองของผู้ป่วยโรคเกาต์

การป้องกันรคเกาต์ที่สามารถทำด้ คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคด้วยการไม่รับประทาบอาหาร
ที่มีกรดยูริกสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่วนการดูแลตัวเองของผู้ป่วย ได้แก่ สวมิมลิcหัมหด

 • พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
 • หลีกเลียงอาหารที่มีกรดยูริกสูง เช่น เนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปัก เครื่องในสัตว์ อาหารทะเลบางชนิด
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำ ควรศึกษา
  อย่างละเอียดว่าอาหาร ชนิดใดควรหรือไม่ควรรับประทาน หลีกเลี่ยงฟรุกโตส ซึ่งพบมากในน้ำอัดลม
 • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดกาว:น้ำหนักเกิน ไม่ควรลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเพราะอาจเป็นการเพิ่ม
  ระดับของกรดยูริกได้
 • ดื่มน้ำให้มากเพื่อขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะ
 • หากมีอาการปวดเฉียบพลัน ให้พักการใช้ข้อที่อับเสบ แล้วใช้วิธีประคบเย็นช่วยบรรเทาอาการ
  รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน