วัยเรียน

อาหารสำหรับเด็กวัยเรียนวัย 6-12 ปี

อาหารสำหรับเด็กวันเรียน

อาหารเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปีในช่วงนี้อัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนจะช้ากว่าทารกและวัยก่อนเรียนมากและการเติบโตจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอหากมีการขาดสารอาหารในระยะนี้อันตรายจากการขาดสารอาหารจะน้อยกว่าวัยทารกและวัยก่อนเรียนทั้งนี้เพราะมีเด็กวัยก่อนเรียนเติบโตพอที่ร่างกายจะปรับปรุงตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าวัยก่อนเรียนปัญหาโภชนาการของเด็กวัยนี้มักเกิดจากความยากจนทำให้ด้วยนะปั่นอาหารที่มีโปรตีนและแคลอรี่ไม่เพียงพอต่อการเติบโตและการทำกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กโดยกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเด็กวัยเรียนทั่วประเทศเป็นโรคขาดอาหารขาดโปรตีนและแคลอรีร้อยละ 20 ถึง 30 สาเหตุจากการได้รับอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากไม่ได้กินอาหารกลางวันทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนนอกจากนี้การขาดอาหารยังทำให้ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลงเจ็บป่วยบ่อยเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กพวกนี้ต่ำลงการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้

วัยเรียน

ความสำคัญของอาหารเช้าและอาหารกลางวันในเด็กวัยเรียน

อาหารเช้าช่วงระยะเวลาระหว่างอาหารเย็นถึงอาหารเช้าเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันถึง 12 ชั่วโมงและยานี้ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดต่ำลงจนทำให้รู้สึกหิวซึ่งแสดงว่าร่างกายต้องการอาหารเพิ่มและทำให้ได้รับอาหารเพิ่มในระยะนี้จะรู้สึกอ่อนเพลียหงุดหงิดผู้ทำการศึกษาเกี่ยวกับผลของการกินอาหารเช้ากับประสิทธิภาพในการทำงานพบว่าผู้ที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและมีสมาธิในการทำงานไม่ดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาหารเช้ามีความสําคัญต่อร่างกายมากถ้ากินอาหารเช้าจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์ 2 ประการใหญ่ๆคือ

1 ช่วยให้ได้รับสารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

2 ช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ ซึ่งมีผลทำให้การทำงานของร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาหารเช้าที่ดีควรมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอควรให้พลังงานอย่างน้อย 1 ใน 4 ของความต้องการของร่างกาย หรือประมาณ 300 แคลอรี่อาหารเช้าควรประกอบไปด้วยโปรตีน 20-25 กรัมจะช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และและคงอยู่ได้นานกว่าอาหารเช้าที่มีคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเด็กๆควรกินอาหารก่อนไปโรงเรียนทุกวันจะช่วยให้มีสมาธิในการเรียนการกินอาหารว่างตอนสายจะไม่สามารถทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนเพิ่มขึ้นและการลดอาหารเช้ายังทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆและพลังงานลดลงเด็กหลายคนไม่ได้กินอาหารเช้าเพราะไม่มีเวลาเพียงพออาหารเช้าจึงไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันนะควรเป็นอาหารง่ายๆทำได้สะดวกเช่นข้าวไข่เจียวใส่มะเขือเทศไข่ต้มหรืออาหารอื่นๆที่ทำได้อย่างรวดเร็วในตอนเช้าหรือเป็นอาหารที่เหลือจากตอนเย็นก็ได้แต่ควรมีเนื้อสัตว์และไขมันด้วยถ้ามีผักหรือผลไม้ก็จะช่วยให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่เพิ่มขึ้น

อาหารกลางวันจากรายงานการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนทั้งหมดพบว่าขาดแคลนอาหารกลางวันถึง 540,000 คนทางนี้เป็นเพราะความยากจนไม่สามารถซื้ออาหารกลางวันกินได้หรือแม้แต่ไม่มีเงินกินแม้จะนำอาหารมาจากบ้านการไม่ได้กินอาหารกลางวันก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของการขาดโปรตีนและแคลอรี่ในเด็กวัยเรียนทั้งนี้เพราะอาหารกลางวันให้โปรตีนและแคลอรี่ถึง 1 ใน 3 ของความต้องการของทั้งวันซึ่งเป็นมื้อที่มีความต้องการมากที่สุดอาหารกลางวันจึงเป็นอาหารสำคัญมื้อหนึ่งจะได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการเพียงพอจะช่วยลดปัญหาการขาดโปรตีนและแคลอรี่ในเด็กจึงควรเป็นหน้าที่ของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จะต้องจัดหากลางวันให้แก่เด็กหรือผู้ปกครอง จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของอาหารกลางวันคือช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารที่ถูกโภชนาการและมีสุขภาพแข็งแรงอาหารกลางวันที่ดีควรประกอบไปด้วยอาหารหลัก 5 หมู่มีปริมาณโปรตีนและแคลอรี่เพียงพอควรใช้ถั่วเมล็ดแห้งซึ่งเป็นโปรตีนเป็นธัญพืชที่มีโปรตีนสูงและราคาถูกกว่าเนื้อสัตว์ในการจัดอาหารกลางวันมากขึ้นโดยประกอบเป็นอาหารหรือขนมให้เด็กกินบ่อยๆจะเป็นการประหยัดได้ช่วยเด็กได้รับโปรตีนอย่างสม่ำเสมออาหารกลางวันมีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอยังช่วยชดเชยสารอาหารที่เด็กได้รับไม่พอเพียงในมื้อเช้าอีกด้วย

ส่วนใหญ่เด็กจะได้รับอาหารกลางวันจากโรงเบียร์ในช่วงเปิดเทอมนอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่าแล้วยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีให้แก่เด็กด้วยโรงเรียนควรจะจัดทำอาหารเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สำหรับเด็กเช่นนมถั่วเหลืองอาหารว่างอาหารกลางวันที่มีโภชนาการได้แก่อาหารเสริมถั่วเหลืองและถั่วเมล็ดแห้งอื่นๆ

อาหารเย็นเป็นมื้อที่กินกันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียดที่ผ่านมาในแต่ละวันและชดเชยสารอาหารที่ได้รับไม่เพียงพอในมื้อเช้าและมื้อกลางวันอาหารมื้อเย็นจึงควรจัดให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอสำหรับเด็กแต่ละคนและเป็นมื้อที่มีความสุขในครอบครัว