ภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์

อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์

อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ แนวทาง การรับประทานอาหาร สำหรับหญิงที่มีเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ก่อนอื่นมารู้จัก กันก่อนว่า เบาหวานขณะตั้งครรภ์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร โรคเบาหวานมีผลกระทบต่อทั้งแม่ และทารก อย่างมาก เช่น เพิ่มอัตราเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ, เพิ่มความเสี่ยงการแท้งบุตร, เพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตของมารดา, ทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งการจะควบคุมเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลเสียแก่มารดา และทารก ปัจจัยหลักมาจากการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และยา สำหรับในส่วนนี้ ขอแนะนำในเรื่องของอาหาร ที่มีส่วนช่วย สำหรับคุณแม่ ตั้งครรภ์ ให้ไม่มีภาวะ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ กัน ใครมีความเสี่ยงที่จะมีอาการ เบาหวานขณะตั้งครรภ์ สำหรับคุณแม่ที่มีความเสี่ยง โดยมากจะมีอาการดังนี้ร่วมด้วย คุณแม่ที่มีอายุ มากกว่า 35 ปีขึ้นไป มีประวัติที่คนในครอบครัวเป็นเบาหวาน มีภาวะความดันโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดสูง เคยมีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เคยคลอดบุตรที่น้ำหนักแรกเกิดมากกว่า 4.5 กิโลขึ้นไป คุณแม่ที่มีดัชนีมวลกาย มากกว่า 30 ลองทดสอบคำนวน BMI ของคุณได้ที่นี่ ^^ อาหารที่แนะนำสำหรับคุณแม่ …

อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวาน ขณะตั้งครรภ์ Read More »